Rovers
Laboratorium Rovers Rovers
Rovers

Rovers

Oferujemy usługi w zakresie:

StrzałkaCytologia konwencjonalna

StrzałkaCytologia cienkowarstwowa LBC (preparaty ginekologiczne,
/urologiczne, biopsyjne)

StrzałkaTest p16/Ki67 (test immunocytochemiczny, weryfikacja
/wyników ASC-US, LSIL)

StrzałkaTest DNA HPV(automatyczna detekcja i genotypowanie
/36 typów wirusa)

Cytologia konwencjonalna. Pobieranie materiału.

Cytologia konwencjonalnaZarówno dla potrzeb cytologii konwencjonalnej,
jak i cytologii cienkowarstwowej Laboratorium ROVERS ® udostępnia dla swoich partnerów zestawy pobraniowe odpowiadające najnowszym wymaganiom Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, zawierające m.in. szczoteczki cytologiczne Rovers® Cervex-Brush® .

"Ze względu na ich funkcję diagnostyczną wymaga się  stosowanie szczoteczek  cytologicznych posiadających odpowiednie certyfikaty oraz potwierdzoną klinicznie 
i udokumentowaną skuteczność  w badaniach masowych."

(Rekomendacje PTG 2013, Ginekologia I Położnictwo, MedProject 1 (27) 2013)

Rovers

© Copyright - Rovers Polska 2013

| Zastrzeżenia prawne | Polityka prywatności |